Ves a l'Aula Virtual

 

Des de fa uns anys el centre disposa d'un aula virtual d'aprenentatge que complementa la formació presencial.

Les aules virtuals s'han d'entendre com a espais de trobada i comunicació a Internet on té lloc l’ensenyament i l’aprenentatge
 
Aquestes aules contenen  tot un seguit de funcionalitats que es poden utilitzar de manera coordinada: 
  • Funcionalitats de comunicació: fòrums, xats, missatgeria… 
  • Funcionalitats per facilitar l’aprenentatge: recursos (enllaços a fitxers o a pàgines web, presentacions…) i activitats diverses. 
  • Funcionalitats d’organització i gestió: calendari, agenda, tauler de notícies… 
  • Funcionalitats de seguiment i avaluacióels informes d’activitat o les taules de qualificacions.
evea
Una aula virtual es converteix en una comunitat de persones que interactuen entre si
 i amb els recursos i les activitats que  
hi ha disponibles. No és,  malgrat el terme, un lloc  «virtual» sinó
 un espai real de comunicació i de construcció de coneixement.