Història

 

L'Escola de persones adultes neix en un entorn molt concret i definit per la ubicació
de la ciutat, i com a fruit d'un conjunt de voluntats que s'esforcen per donar una
formació a aquest sector de la societat.

Històricament, eren els primers anys d'una transició esperançadora (1977), on les
persones i els col·lectius reivindicaven drets fonamentals com l'educació. Fou en
aquest marc i a finals dels setanta quan un grup de persones va iniciar una
experiència de formació que va establir les bases de la futura escola. Es tractava
d'un col·lectiu emprenedor que, tot i no disposar de grans recursos, no es va aturar.

Amb l'arribada dels anys vuitanta, l'escola va començar a créixer: cada cop més
alumnes, cada vegada més necessitats. Si al principi n'hi havia prou amb una aula
a una escola de primària, aviat va començar a fer-se palesa la necessitat d'un
espai propi. L'escola va iniciar un peregrinatge per diferents locals de la vila:
Casa de Cultura, Carrer de la Fruita, Plaça del Pou, Plaça Ricart i, finalment al 1988,
es va ubicar a La Paperera.

Durant tot aquest temps, l'escola va anar adaptant la seva oferta als canvis i a les
noves necessitats de la societat catalana. Així, juntament amb la formació bàsica, van
començar a introduir-se nous cursos: manualitats, idiomes, informàtica,
gimnàstica, cuina, dibuix, pintura …

Amb el naixement dels centres cívics a la ciutat, l’escola es transforma de nou.
Moltes de les activitats d’animació sociocultural són derivades cap els centres cívics
i l’escola amplia la seva oferta formativa cap a la preparació dels accessos a la
formació professional i la nova titulació de Graduat d’Educació Secundària (GESO)
fins arribar a l'oferta actual.

Al 1988 es pot afirmar que l'escola consolida el seu projecte educatiu, així com
el seu paper dinamitzador a la ciutat. Però encara s'haurà d'esperar fins l'any 1997
perquè sigui reconeguda i nomenada centre oficial i es creï el Centre de formació de

persones adultes amb el nom de CFA Teresa Mañé.

Avui, el CFA Teresa Mañé és una entitat viva amb una projecció significativa en el seu
entorn. El centre treballa per a la millora de les persones en tots els àmbits,
desenvolupant el concepte d'educació integral. També potencia la qualitat de vida
tant individual com col·lectiva i social, establint vincles de relació amb altres
entitats i amb projectes d'animació sociocultural.