Llengua Catalana: grups de vespre

 

Llengua Castellana:   grups de matí, tarda i vespre

 

Llengua Anglesa: grups de matí,  tarda i vespre

 

Informàtica: grups de matí, tarda i vespre