Etapa Instrumental

Nivell 1:

En aquest nivell, l'aprenentatge es centra en l'adquisició dels mecanismes fonamentals de la lectura, l'escriptura i el càlcul a més de nocions elementals sobre l'entorn social i natural que ens envolta.

Durada: Anual
Horaris:   - Grup de  ...

 

Nivell 2:

Aquest curs està adreçat a les persones que han assolit els coneixements bàsics del nivell anterior i que volen consolidar la lectura, l'escriptura i les operacions bàsiques de càlcul.

Durada: Anual
Horaris:    - Grup de ....

 

Nivell 3:  (Certificat en Formació Instrumental) 

Curs adreçat a persones que ja tenen un nivell de comprensió i assimilació suficient però que volen millorar, ampliar i complementar els seus coneixements. És un curs preparatori per iniciar els estudis de GES. Si se supera el curs, s'atorga el certificat de nivell instrumental (equivalent a la certificació dels estudis de primària).

Durada: Anual
Horaris:    
Grup de tarda  15.30 a 19 h aproximadament