Graduat d'Educació Secundària (GES)

Dies: De dilluns a divendres


Horaris: GES I matí: de 9 a 12 13 hores 

            GES I vespre: de 18 o 19  a 22 hores


Horaris: GES II matí de 9 a 12 o 13 hores,
            GES II vespre : de  
18 o 19 a 22 hores.