Proves d'accés

Accés a Grau Superior

Aquest programa compta amb 4 grups classe:

 

    - 2 en torn de matí entre les 9 i les 13.30 hores

    - 1 en torn de tarda entre les 15 i les 18 o 19  hores

    - 1 en torn de vespre entre les 18 o 19 i les 22 hores

 

L'horari personal de l'alumne es mou en aquests marges però està en funció de les matèries específiques que ha de cursar.

 

Accés a la Universitat

Aquest programa compta amb 4 grups classe:

 

    - 2 en torn de matí entre les 9 i les 13.30 hores

    - 1 en torn de tarda entre les 15 i les 18 o 19  hores

    - 1 en torn de vespre entre les 18 o 19 i les 22 hores

 

L'horari personal de l'alumne es mou en aquest marges però està en funció de les matèries específiques que ha de cursar.

 

Accés a Grau Mitjà

Aquest programa compta amb un grup classe:

 

                Torn de tarda - vespre  entre les 17 i les 21 hores