EL Graduat d'Educació Secundària

13.05.2013 11:25

L’educació secundària obligatòria és l’etapa obligatòria del sistema educatiu que completa l’educació bàsica; en acabar el darrer curs s’obté el títol de Graduat en educació secundària obligatòria.

Al  CFA Teresa Mañé us oferim cursos presencials i suport per cursar-los a distància.

Les persones més grans de 18 anys que no tenen aquest títol i el volen obtenir poden assistir als cursos presencials oferits pel CFA Teresa Mañé, són cursos  que s'ajusten a les seves necessitats,  amb una organització modular dels continguts en unitats temporals trimestrals o quadrimestrals. O  poden estudiar a distància a l’Institut Obert de Catalunya.  El CFA Teresa Mañé és centre de suport per aquesta modalitat a distància i us ofereix orientació, tutoria i assessorament.

L’obtenció del Graduat en educació secundària, a més de millorar la formació bàsica de les persones adultes, la situació professional i la laboral, els permet accedir als estudis de batxillerat i als cicles formatius de grau mitjà de formació professional.

 

Guia de Graduat d'Educació Secundària

 

Menors d'edat

Les persones majors de 16 anys i menors de 18 anys es podran incorporar a la formació bàsica de persones adultes quan, per raons laborals o altres circumstàncies especials, no puguin assistir als centres educatius en règim ordinari. La seva incorporació, en el cas de no estar emancipats, requerirà el consentiment dels pares o mares o tutor/a del menor.

 

Horaris

 

Sol·licitud de preinscripció per al proper curs