Etapa instrumental

13.05.2013 12:13

Són ensenyaments que ofereixen una formació general de nivell bàsic. El cicle està estructurat en tres nivells:

nivell 1: iniciació a la lectura i la escriptura; numeració i iniciació al càlcul; català; aproximació a l'entorn; ...

nivell 2: millora en les habilitats de la lectura i escriptura; les quatre operacions bàsiques del càlcul matemàtic; català; tècniques instrumentals; coneixement de l'entorn; ...

nivell 3: desenvolupament de la lectura i escriptura; les operacions bàsiques i introducció a conceptes matemàtics; temes de cultura general; iniciació a les noves tecnologies; català; ..

 

  Guia de l'etapa instrumental

 

Horaris
 

Solicitud de preinscripció per al proper curs