GES 1

22.05.2013 12:09

Dies: De dilluns a divendres


Horaris: GES I matí: de 9 a 12 o 13 hores 

            GES I tarda: de 15 a 18 o 19 hores 

            GES I vespre: de 18 o 19  a 22 hores