GES 2

22.05.2013 12:11

De dilluns a divendres

Horaris: GES II matí
de 9 a 12 o 13 hores,
            GES II vespre : de 
18 o 19 a 22 hores.