Nivell 1

22.05.2013 12:05

Nivell Instrumental I :: (Aprendre a llegir i a escriure)

 

En aquest nivell, l'aprenentatge es centra en l'adquisició dels mecanismes fonamentals de la lectura, l'escriptura i el càlcul a més de nocions elementals sobre l'entorn social i natural que ens envolta.

Durada: Anual
Horaris:   - Grup de tarda ...