Nivell 2

22.05.2013 12:05

Nivell Instrumental II :: (Perfeccionar la lectura i l'escriptura)

Aquest curs està adreçat a les persones que han assolit els coneixements bàsics del nivell anterior i que volen consolidar la lectura, l'escriptura i les operacions bàsiques de càlcul.

Durada: Anual
Horaris:    - Grup de ....