Què són els Ensenyaments inicials

13.05.2013 12:11

Són ensenyaments necessaris per a la comunicació i per a la vida social. Són la base sobre la qual es pot continuar aprenent.

- Cursos de català (diversos nivells: A1, A2, B1)              Guia dels cursos de català

- Cursos de castellà (diversos nivells: A1, A2, B1)            Guia dels cursos de castellà

- Iniciació a l'anglès (nivell 1: A1, A2)                               Guia dels cursos d'anglès

- Informàtica (CompeTIC inicial i CompeTIC 1)                   Guia d'informàtica

 

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació.

Quan hi ha un motiu justificat, també hi poden accedir les persones que tenen més de 16 anys i les que els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació.

 

Horaris

 

Solicitud de preinscripció per al proper curs