Una inspiració per al nostre centre

17.05.2013 23:40

Qui va ser aquesta dona?   Descbrim-ho plegats aquí 

                                                 

Teresa Mañé va ser una dona vilanovina que va viure amb la il·lusió de

millorar les condicions de vida dels obrers,que va lluitar pel reconeixement

del paper de la dona i que va treballar de manera compromesa en el camp

de l'educació, tot defensant la igualtat i la llibertat.