Oferta formativa:

Sol.licitud d'inscripció

Preparació de proves d'accés:

PPA GM (preparació a les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà)
PPA GS (preparació a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior)

     -Modalitat presencial per a la preparació de les matèries comunes  i algunes de les matèries específiques

     -Modalitat a distancia per a algunes matèries específiques a través de l'IOC

PPAU (Preparació a les proves d'accés a Universitat)

 

Graduat en Educació Secundària GESO

 GES Modalitat presencial
 Centre de suport
 IOC, modalitat a distància

 

Cicle de formació Instrumental:
 

Nivell 3Obtenció del Certificat de Formació Instrumental. Capacitació per iniciar cursos de secundària 

 

Llengües Inicials:

  Català (nivells A1,A2)

  Castellà per a estrangers  (nivells A1,A2 I B1)
  Anglès inicial (nivells A1 i A2.1 i A2.2)

 

Informàtica inicial per a usuaris:
 

    COMPETIC

    Inicial

    COMPETIC 1

    COMPETIC 2
    Proves ACTIC

 

 

 

ORIENTACIÓ

Aquí pots consultar algunes presentacions que et donaran més informaci´i t'orientaran sobre els estudis que pots fer en acabar el Graduat d'Educació Secundària:

 

Orientació després del GES què?

Orientació sobre els mòduls de Grau Mitjà

Orientació sobre el contingut de la prova de Grau Superior i els tràmits que cal conèixer

Orientació sobre els mòduls de Grau Superior