Cursos d'informàtica

 

S'estructuren en diferents nivells de competència en tecnologies de la informació:

 

COMPETIC INICIAL,   domini elemental de les TIC. Usuari/ària bàsic/a d’aquestes tecnologies, amb capacitat per conèixer i aplicar-les, que es pot considerar inclòs en la societat digital

 

COMPETIC 1, domini efectiu de les TIC en relació amb els àmbits generals d'aplicació. Usuari/ària autònom/a i amb capacitat crítica sobre les TIC que actua amb efectivitat i adaptabilitat

 

COMPETIC 2, domini avançat de les TIC en àmbits específics d’aplicació. Usuari/ària amb capacitat per aprofitar al màxim les prestacions de les TIC, construir-ne usos alternatius i donar suport a altres persones en aquest àmbit

 

Horaris
Sol·licitud de preinscripció per al proper curs