Per saber-ne més

Graduat en Educació Secundària (GES )

Descripció

Aquests estudis permeten completar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GESO). Es poden cursar de manera presencial o semipresencial als centres i aules de formació de persones adultes o als centres i aules de formació de persones adultes que són punts de suport de l'Institut Obert de Catalunya (IOC).

Continguts

Els continguts s'estructuren en dos nivells i tres àmbits:

Àmbit de la comunicació

 • llengua i literatura catalanes
 • llengua i literatura castellanes
 • llengua estrangera

Àmbit cientificotecnològic

 • matemàtiques
 • ciències de la naturalesa
 • tecnologia
 • física i química
 • biologia i geologia

Àmbit social

 • ciències socials (educació per a la ciutadania i moviments migratoris)
 • geografia i història
Guia dels estudis de GES
 
Vies accés

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació.

També hi poden accedir les persones que tenen 16 anys o bé els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació si es compleix alguna de les circumstàncies següents:

 • per raons laborals no poden seguir els estudis de règim ordinari,
 • estan en procés d'obtenir un permís de treball,
 • són esportistes d'alt rendiment que no poden incorporar-se al sistema educatiu ordinari,
 • tenen necessitats específiques i circumstàncies singulars justificades que ho fan aconsellable o
 • cursen o han cursat programes de qualificació professional inicial.

 

Tràmits

Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la matrícula d'acord amb els criteris fixats pel Departament d'Ensenyament.

 
Continuïtat

Les persones que superen aquesta formació poden accedir als ensenyaments següents:

 • el batxillerat,
 • els cicles formatius de grau mitjá,
 • la preparació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior i
 • la preparació per a les proves d'accés a la universitat per a les persones més grans de 25 anys.
Informació per a la inscripció