A Cicles de Grau Superior

CURS DE PREPARACIÓ PER A LES PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DEGRAU SUPERIOR

El CFA Teresa Mañé  ofereix el Curs de preparació per a la Prova d'accés a cicles Formatius de Grau Superior.
- Qui pot inscriure's:  qui tingui 19 anys, complerts l'any de realització de la prova, sense estudis previs;  o qui  en  compleix 18 si acredita un títol de tècnic de grau mig relacionat amb el cicle al qual es vol accedir  superant la Prova d'accés.

Aquest curs  serveix per preparar les matèries de la part comuna i les matèries de la part específica de la prova.

- En destaquem algunes característiques importants:

  1. La superació de la Prova té validesa a tot l'Estat espanyol i no té caducitat, és a dir, una vegada aprovada, val per sempre.
  2. Faculta per accedir als cicles de grau superior per als quals s'hagi superat l'accés.
  3. Faculta per accedir a qualsevol cicle de grau mitjà.
  4. Faculta per accedir a qualsevol modalitat esportiva de grau mitjà dels ensenyaments de règim especial d'esport i les formacions esportives de nivell 1, sempre que es compleixi la resta de requisits d'accés a aquests ensenyaments.
  5. Als efectes d'accedir a llocs de treball públics i privats, la superació de la Prova d'accés serà equivalent al Títol de Batxillerat si s'acredita tenir el Títol de Graduat en Educació Secundària obligatòria o un equivalent acadèmic.                                       
Horaris

Guia del curs de preparació de proves de Grau Superior

 

Formulari de sol.icitud de matèries específiques

 

Temaris: continguts i criteris d’avaluació de les proves d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional inicial

Informació sobre famílies professionals i matèries específiques relacionades

Informació del Departament d'Ensenyament

Infografia de la prova

 

Sol·licitud de preinscripció per al proper curs