A cicles de Grau Mitjà

Preparació per a l'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà

Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d'accés als cicles de grau mitjà de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, i d'ensenyaments esportius.
Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació.

Quan hi ha un motiu justificat, també hi poden accedir les persones que tenen més de 16 anys i les que els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació.

Els continguts a treballar són:

  • Llengua catalana
  • Llengua castellana
  • Llengua estrangera, anglès
  • Matemàtiques
  • Tecnologia
  • Ciències naturals

Guía del curs de preparació de proves de Grau Mitjà

Temaris: continguts i criteris d’avaluació de les proves d’accés als cicles  formatius de grau mitjà formació professional, d’arts plàstiques i disseny i ensenyaments esportius

Fulletó informatiu del Departament d'Ensenyament

Horaris

 

Sol·licitud de preinscripció per al proper curs

Per fer la INSCRIPCIÓ a les Proves d'Accés a CFGM:

 

Sol·licitud d'inscripció a les Proves d'Accés a CFGM  

Accés a consultes