Accés a la Universitat

PREPARACIÓ PER A L'ACCÉS A LA UNIVERSITAT

Dins l'oferta formativa del CFA Teresa Mañé trobareu l'oportunitat de prepara-vos per accedir a la universitat. Es tracta d'un curs de formació presencial que treballa les matèries comunes i ofereix alguna de les específiques. Les proves són comunes a totes les universitats catalanes. Per cursar aquesta preparació s'hi poden inscriure  persones que vulguin accedir a la universitat per les vies de:

-Majors de 25 anys

- Majors de 45 anys

- Majors de 40 anys

Estructuració de les assignatures i de la prova

El curs està estructurat en dues parts:

1. Fase comuna:

            ‑Comentari de text: 25 %

            ‑Català: 25 %

-Castellà: 25 %

‑Anglès  (el centre només imparteix aquesta llenguas, però les/els alumnes es poden examinar també de francès, d’alemany, d’italià i de portuguès): 25 %

           *  Els majors de 45 anys estan exempts de la prova d'idiomes

2. Fase específica (només per als majors de 25 anys)

Dues assignatures segons l’opció triada.

El CFA Teresa Mañé només prepara les matèries següents: biologia, química, història i geografia, en funció de la demanda.

 

Guia del curs de preparació d'accés a la Universitat

Formulari de sol·icitud de matèries específiques
Horaris
Sol·licitud de preinscripció per al proper curs

Informació sobre carreres universitàries

Les persones més grans de 25 anys poden accedir a la universitat superant la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys, o si és el cas de més grans de 45 anys. Aquestes proves són comunes per a totes les universitats de Catalunya.

Per formalitzar la matrícula i consultar els resultats d'aquestes proves, consulteu l'adreça d'Internet  https://accesnet.gencat.cat 

 

Calendari de tot el procés

Febrer
Del 18 de febrer al 2 de març: Termini per formalitzar la matrícula per a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys. 

Març
3 de març: Darrer dia de lliurament de la documentació que cal presentar per a les proves. 

Abril
18 d'abril: Data de les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys (fase general).
25 d'abril: Data de les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys (fase específica)

30 d'abril: Data del tribunal especial de les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Maig
19 de maig: Data de publicació dels resultats de les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys. 
19, 20 i 21 de maig: Termini per sol·licitar una revisió de les qualificacions. 

Juny:
18 de juny: Data de publicació dels resultats de les revisions de les qualificacions.
18 de juny: Llliurament dels certificats amb els resultats.

 

Dates i horaris de les proves

Les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys tindran lloc els dies 18 i 25 d'abril de 2015, amb l'horari següent:

Fase general: 18 d'abril (dissabte) 
De 8.30 h a 9.00 h: Comprovació de dades dels candidats.
De 9.00 h a 10.30 h: Comentari de text.
D'11.00 h a 13.30 h: Exàmens de llengua (catalana, castellana i estrangera).

Fase específica: 25 d'abril (dissabte)
De 9.00 h a 9.30 h: Comprovació de dades dels candidats.
De 9.30 h a 12.30 h: Els dos exàmens corresponents a les matèries de l'opció triada.