Recursos i materials

PROVES ACCÉS A CICLES FORMATIUS

Des   d'aquest enllaç   podeu accedir a una recopilació dels enunciats d’exàmens de diverses convocatòries de les proves d’accés, tant de grau mitjà com de grau superior. Tots els fitxers estan en format PDF (Portable Document Format).

En alguns anys hi ha disponible dues convocatòries: ordinaria i incidències i, en tots els casos, un fitxer amb l’enunciat de l’examen i un altra amb la solució.

 

Centre de Recursos per la Formació d'Adults: Recursos didàctics


Recursos per a l'àmbit de la comunicació

Recursos per a l'àmbit científico-tecnològic

Recursos per a l'àmbit de les ciències socials

Dossier per a diferents mòduls que s'imparteixen al centre penjats a Issuu.com

Documents, recursos, enllaços i materials per a la formació bàsica de persones adultes

Material d'alfabetització

Lletres per a tothom                   Guia didàctica Lletres per tothom     Lletres de cartró

Làmines dinA3       i   Làmines dinA4

Paraules de referència   i     Símbols útils

     Fitxes de vocabulari bàsic:        

           El carrer
           La casa
           El  cos i roba
           El  supermercat
           El centre de salut
           L'escola